Gigantisch logo x Cookies op keukengigant.nl

Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven van onze websites, maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Wij maken gebruik van functionele, analytische en marketing cookies. Zo zorgen we ervoor dat we persoonlijke content kunnen laten zien. Als je geen toestemming geeft voor deze cookies, dan kan dit een negatief effect hebben op de functies van de website. Door te klikken op weigeren worden alleen functionele cookies geplaatst. Als je wilt dat onze website goed werkt, dan kunt u de cookies accepteren. Lees hier alles over ons cookiebeleid.
Accepteer

MAATWERK VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

INMEET- & MONTAGESERVICE

TOPKWALITEIT - 5 JAAR GARANTIE

VANAF 2004 ALTIJD TEVREDEN KLANTEN

Voorwaarden

Hieronder staan onze Algemene Voorwaarden thuiswinkel waarborg en onze Aanvullende Algemene Voorwaarden omschreven. U kunt deze gegevens hieronder ook downloaden en uitprinten. Meer informatie over garantie en het herroepingsrecht leest u hier

Downloaden

Per post

De Algemene Voorwaarden van Keukengigant zijn ook op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Keukengigant BV, Nijverheidsweg 10, 1442LD Purmerend.

Rechten

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Keukengigant gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:

Keukengigant

Gigantisch B.V.

Nijverheidsweg 10

1442LD Purmerend

BTW nummer: NL.8507.77.963.B01

KvK inschrijfnummer: 53170466

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel 

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal­Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

De volledige voorwaarden kunt u hier downloaden (pdf).

Aanvullende Algemene Voorwaarden Keukengigant

Kastengigant BV (Keukengigant), KvK nr. 53170466, zijn statutair gevestigd te Purmerend en kantoorhoudende aan Nijverheidsweg 10, 1442LD Purmerend. Deze aanvullende voorwaarden treden in werking op 1 januari 2010. Herroepingsrecht Het herroepingsrecht is voor op maat gemaakte keukens uitgesloten. De keukens die wij aan u leveren zijn speciaal voor u, met de door u opgegeven maten, gemaakt. 

Losse accessoires en apparatuur mag u retourneren. U hebt een bedenktijd van 14 dagen. Let er wel op dat als u terugbetaling van het volledige aankoopbedrag wenst, de artikelen ongebruikt en onbeschadigd worden geretourneerd en indien mogelijk in de originele staat van de verpakking zijn verpakt. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Productietijden

- Keukenpanelen hebben een productietijd van 3 weken.

Adres 

U dient uw juiste adres en eventuele wijzigingen in het adres tijdig aan ons door te geven.

Garantie 

Op de keukens die Keukengigant levert zitten fabrieksgaranties. Keukengigant handelt als tussenpersoon voor deze fabrieksgaranties. De fabrieksgarantie bepalingen gelden naast de wettelijke garantie zoals ook is vastgelegd in de algemene voorwaarden thuiswinkel (art 10).

De volgende garanties zijn van kracht:

- Keukenpanelen 5 jaar garantie

- Op losse accessoires zit een jaar garantie.

Keukengigant geeft de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de voorrij– en of verzendkosten voor rekening van Keukengigant. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument. Indien een klacht gegrond is, beslist Keukengigant of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen.

Keukengigant geeft 3 maanden garantie op door haar verrichte herstelwerkzaamheden. Als de klacht gegrond blijkt, beslist Keukengigant of tot reparatie of vervanging wordt overgegaan. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

- Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid

- Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud

- Bij normale slijtage

- Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Eigendomsvoorbehoud 

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op u nadat het verschuldigde bedrag is betaald.

Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan u.

Betalen 

U betaalt bij maatwerkproducten 25% aan. Na ontvangst van de aanbetaling zal de bestelling bij de fabrikant worden geplaatst. Het restbedrag wordt bij aflevering contant of per mobiele pin voldaan. Bij bestellingen online kunt u met iDEAL het aan te betalen bedrag betalen. U kunt het aan te betalen bedrag ook per bank overmaken. Losse accessoires die niet bij een maatwerkbestelling worden besteld, dienen in een keer te worden betaald.

In gebreke blijven 

Mocht u na gemaand te zijn niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig de Staffel incassokosten in rolzaken sector kanton (bedragen en tarieven per 1 februari 2008). Dit betekent onder meer een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:

  • € 37,– voor openstaande bedragen t/m € 250,– 
  • € 75,– voor bedragen van € 250,01 t/m € 500,– 
  • € 150,– voor bedragen van € 500,01 t/m € 1.250,– 
  • € 300,– voor bedragen van € 1.250,01 t/m € 2.500,– 
  • € 450,– voor bedragen van € 2.500,01 t/m € 3.750,– 
  • € 600,– voor bedragen van € 3.750,01 t/m € 5.000,– 

Ook bent u na gemaand te zijn of bij onvolledige betaling een rente verschuldigd van 1,1% (met een minimum van € 2,50) per periode van drie weken en worden alle nog niet betaalde rekeningen direct opeisbaar. Keukengigant behoudt zich het recht voor om de tarieven binnen wettelijke kaders aan te passen.