Maatwerk voor de scherpste prijs | Topkwaliteit - 10 jaar garantie!

Voorwaarden

Hieronder staan onze Algemene Voorwaarden thuiswinkel waarborg en onze Aanvullende Algemene Voorwaarden omschreven. U kunt deze gegevens hieronder ook downloaden en uitprinten.

Downloaden

Per post

De Algemene Voorwaarden van Keukengigant zijn ook op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Keukengigant BV, Kwadijkerkoogweg 16a, 1442LA Purmerend.

Rechten

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Keukengigant gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:
Keukengigant
Kwadijkerkoogweg 16a
1442LA Purmerend
BTW nummer Kastengigant BV (Keukengigant is handelsnaam): NL.8507.77.963.B01
KvK inschrijfnummer: 53170466

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel 

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal­Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

De volledige voorwaarden kunt u hier downloaden (pdf).

Aanvullende Algemene Voorwaarden Keukengigant

Kastengigant BV (Keukengigant), KvK nr. 53170466, zijn statutair gevestigd te Purmerend en kantoorhoudende aan Kwadijkerkoogweg 16a, 1442LA Purmerend. Deze aanvullende voorwaarden treden in werking op 1 januari 2010. Herroepingsrecht Het herroepingsrecht is voor op maat gemaakte keukens uitgesloten. De keukens die wij aan u leveren zijn speciaal voor u, met de door u opgegeven maten, gemaakt. 

Losse accessoires mogen worden geretourneerd mits ongebruikt, onbeschadigd en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking verpakt. Hiervoor geldt een herroepings termijn van 14 dagen. 

Productietijden

- Keukenpanelen hebben een productietijd van 3 weken.

Adres 

U dient uw juiste adres en eventuele wijzigingen in het adres tijdig aan ons door te geven. 

Garantie 

Op de keukens die Keukengigant levert zitten fabrieksgaranties. Keukengigant handelt als tussenpersoon voor deze fabrieksgaranties. De fabrieksgarantie bepalingen gelden naast de wettelijke garantie zoals ook is vastgelegd in de algemene voorwaarden thuiswinkel (art 10).

De volgende garanties zijn van kracht:
- Keukenpanelen 10 jaar garantie
- Op losse accessoires zit een jaar garantie.

Keukengigant geeft de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de voorrij– en of verzendkosten voor rekening van Keukengigant. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument. Indien een klacht gegrond is, beslist Keukengigant of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen.

Keukengigant geeft 3 maanden garantie op door haar verrichte herstelwerkzaamheden. Als de klacht gegrond blijkt, beslist Keukengigant of tot reparatie of vervanging wordt overgegaan. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien: 
- Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid 
- Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud 
- Bij normale slijtage 
- Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Eigendomsvoorbehoud 

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op u nadat het verschuldigde bedrag is betaald. 
Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan u. 

Betalen 

U betaalt bij maatwerkproducten 25% aan. Na ontvangst van de aanbetaling zal de bestelling bij de 
fabrikant worden geplaatst. Het restbedrag wordt bij aflevering contant of per mobiele pin voldaan. Bij bestellingen online kunt u met iDEAL het aan te betalen bedrag betalen. U kunt het aan te betalen bedrag ook per bank overmaken. Losse accessoires die niet bij een maatwerkbestelling worden besteld, dienen in een keer te worden betaald.

In gebreke blijven 

Mocht u na gemaand te zijn niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig de Staffel incassokosten in rolzaken sector kanton (bedragen en tarieven per 1 februari 2008). Dit betekent onder meer een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:
  • € 37,– voor openstaande bedragen t/m € 250,– 
  • € 75,– voor bedragen van € 250,01 t/m € 500,– 
  • € 150,– voor bedragen van € 500,01 t/m € 1.250,– 
  • € 300,– voor bedragen van € 1.250,01 t/m € 2.500,– 
  • € 450,– voor bedragen van € 2.500,01 t/m € 3.750,– 
  • € 600,– voor bedragen van € 3.750,01 t/m € 5.000,– 

Ook bent u na gemaand te zijn of bij onvolledige betaling een rente verschuldigd van 1,1% (met een minimum van € 2,50) per periode van drie weken en worden alle nog niet betaalde rekeningen direct opeisbaar. Keukengigant behoudt zich het recht voor om de tarieven binnen wettelijke kaders aan te passen.

Algemene voorwaarden

Cookies

Privacybeleid

Copyright © 2019 keukengigant.nl